Praktisk informasjon

GLA’TUR forholder seg til Lov om pakkereiser og har stilt garanti i Reisegarantifondet.

Vi gjennomfører programmet slik det fremkommer i turbrosjyren. Ved uforutsette hendelser og ved force majeure, kan det bli nødvendig å foreta endringer i programmet som bytte av transport, overnattingsted etc. Det tas også forbehold om at nok deltakere melder seg for å kunne gjennomføre turen, noe som avklares senest ca 1 måned før avreise. En påmelding er bindende når vi har bekreftet plass på turen. Eventuell avbestilling må skje skriftlig og gjeldende avbestillingsregler gjelder selv om ikke depositum er innbetalt.

Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Vi anbefaler også avbestillingsforsikring. Dersom du er usikker på om du har avbestillingsforsikring sammen med reiseforsikringen, ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å få det avklart og eventuelt bestilt. 

Ditt pass må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedato. Dersom du ikke har norsk pass, må du undersøke visumregler for ditt statsborgerskap for reisemålet du skal til.

Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse underveis.

Ved påmelding ber vi om at du opplyser om spesielle ønsker og behov som bonuskort hos flyselskapet, matallergi etc.

- Husk å sjekke at pass er gyldig minst 6 måneder etter hjemkomst.

- Sjekk om der er visumregler som gjelder for deg spesielt, med tanke på dobbelt statsborgerskap o.l.

- Husk å pakke etter gjeldende bagasjeregler og sjekke inn etter flyselskapets anvisninger.

^