Det er undertegnede som leder Gla'Tur. Etter 30 år i Fokus Reiser, de fleste av årene som leder, tilrettelegger jeg nå turer i egen regi. De fleste turene jeg har tilretelagt for er vennegrupper, familieturer, menighetsturer i tillegg til Dagen Reiseklubb som jeg koordinerer turene for. Gla Tur samarbeider med utvalgte turoperatører og norske misjonsorganisasjoner om ulike turopplegg.

Velkommen som turdeltaker.

Med vennlig hilsen
Rolf Solås
Leder av Gla'Tur.

 

^