Praktisk info

GLA’TUR forholder seg til Lov om pakkereiser og har stilt garanti i Reisegarantifondet.

Vi gjennomfører programmet slik det fremkommer i turbrosjyren. Ved uforutsette hendelser og ved force majeure, kan det bli nødvendig å foreta endringer i programmet som bytte av transport, overnattingsted etc. Det tas også forbehold om at nok deltakere melder seg for å kunne gjennomføre turen, noe som avklares senest ca 1 måned før avreise. En påmelding er bindende når vi har bekreftet plass på turen. Eventuell avbestilling må skje skriftlig og gjeldende avbestillingsregler gjelder selv om ikke depositum er innbetalt.

Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Vi anbefaler også avbestillingsforsikring. Dersom du er usikker på om du har avbestillingsforsikring sammen med reiseforsikringen, ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å få det avklart og eventuelt bestilt. 

Ditt pass må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedato. Dersom du ikke har norsk pass, må du undersøke visumregler for ditt statsborgerskap for reisemålet du skal til.

Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse underveis.

Ved påmelding ber vi om at du opplyser om spesielle ønsker og behov som bonuskort hos flyselskapet, matallergi etc.

Avbestiling og gebyrer

Avbestilling på grunn av sykdom. Avbestillingsforsikringen dekker kostnadene mot at det fremlegges legeattest. Ved avbestilling gjelder følgende avbestillingsregler; Avbestilles turen innen 65 dager før avreisedato, belastes et gebyr på kr 750,- Avbestilles turen mellom 64 og 35 dager før avreise, kreves 30 % av turprisen Avbestilles turen mellom 34 dager og 15 dager, kreves 50 % av turprisen Avbestilles turen mindre enn 15 dager før avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, kreves 100% av turprisen. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

Generelle bestemmelser

Gla’Tur opptrer som formidler mellom kunden og flyselskap/agent. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette endringer, eller „Force Majoure” kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingsted o.l. Gla’Tur forholder seg til Utenriksdepartementet og reiserådene som gjelder for reisemålet.

- Husk å sjekke at pass er gyldig minst 6 måneder etter hjemkomst.

- Sjekk om der er visumregler som gjelder for deg spesielt, med tanke på dobbelt statsborgerskap o.l.

- Husk å pakke etter gjeldende bagasjeregler og sjekke inn etter flyselskapets anvisninger.

^