Hellas

Demokratiets fødeland har sin interessante mytologi og historie, og inngår tungt i beretningene om de første Kristne menigheter.

Paulus besøkte dette landområdet flere ganger i løpet av en tiårs periode på 50-talet e.Kr.  Store deler av Apostelgjerningene og brevene i Nye Testamentet er knytt til disse reisene. På en tur i Hellas med Gla’Tur, vil vi i hovedsak følge reiseruta hans slik den er skildret i Apg 16-18. Både reiseskildringene til Lukas og det Paulus skrev i brevene knyttet til disse menighetene, får en ny og virkelighetsnær dimensjon. Å stå på Akropolis i Athen og lese Paulus sin tale til Turene vil naturlig nok også inneholde mer enn de bibelske stedene knyttet til landet. Besøk til viktige historiske steder fra den klassiske greske kulturen som Akropolis i Athen hører med. Her går vi også opp på Areopagos og leser Paulus’ tale og ser ned på torget der han samtalte med folket.

- Hovedstaden Athen byr på antikk idrettshistorie med de tidlige Olympiske Leker og Olympiastadion.

- Akropolis, i Athen, hvor man finner det antikke teplet Parthenon er kanskje det viktigste episenteret for demokratiets utspring, med det filosofiske grunnlag for den vestlige sivilisasjon. 

- Nydelige sør-europeiske vær- og badeforhold det meste av året, både på fastlandet og de drømmeaktige øyene i Middelhavet, Egeerhavet og Ionihavet landet omkranses av.

^