DAGEN REISEKLUBB TIL ISRAEL - Feb/Mars 2017

Du får oppleve bibelske steder i bibelens land og avisen Dagens korrespondent tar gruppen med til noen av sine interessante kontakter. Reiseledere: Øystein Samnøen, Ralph Kolnes, Kenneth Fjell Rasmussen og Rolf Solås.

Mange går med et ønske om å komme til Israel, og se de stedene hvor Jesus vandret. Det å stå på stedet og lese teksten er for svært mange en drøm som går i oppfyllelse. Tekstene får, etter en slik tur, et annet perspektiv og forståelse. Innlevelsen blir helt annerledes.

Tur-fakta:

Turen er gjennomført!

Last ned turbrosjyren: Israel Februar Mars 2017

Se planlagte turer her.

^