Bli med Dagen reiseklubb til pasjonsspillet i Oberammergau

Historien skriver seg tilbake til 1634. Pesten herjet i Europa. Folket i den lille bayerske dorfen Oberammergau var livredde. De ba til Gud at deres by måtte bli spart. De lovet å fremføre et takkespill dersom så skjedde. - Og byen ble spart! I 2020 fremføres spillet for 104. gang.

Hvert 10. år har de fremført et gripende pasjonsspill (Jesu lidelse, død og oppstandelse….) – fra Palmesøndag til 1. påskedag. I 2020 skal spellet fremføres 104 ganger fra 16. mai til 4. oktober. Da har nærmere en halv million fra det meste av verden sett spillet. Oberammergau ligger i Bayern i Syd-Tyskland. Et naturskjønt område med mektige Alpefjell i sør. Her er det rike, særpregede tradisjoner og sterk Gudstro, og vi tar med oss andre stoppesteder i regionen, inkludert  Hitlers Ørnerede.

Tur-fakta:

Dato: 17.- 22. juli 2020

Regi: Dagen Reiseklubb

Last ned turbrosjyren: Pasjonsspillet 2020 med Dagen reiseklubb, 17.- 22. juli.

^