Bli med til Israel og Betlehem 1.-8. april 2019

Mange går med et ønske om å komme til Israel og se de stedene hvor Jesus vandret. Det å stå på stedet og lese teksten, er for svært mange en drøm som går i oppfyllelse.

Etter en slik tur leser man tekstene med et annet perspektiv og får en bedre forståelse og innlevelse. I løpet av turen vil det også bli møter med «levende steiner» og høre om utfordringene ved å være kristen (messiansk) i Israel. Gruppen vil også treffe lokale palestinske kristne i Betlehem, og få innblikk i deres liv og tjeneste. Frikirken støtter prosjekter på begge sider i landet. 

Tur-fakta:

Dato: 1.- 8. april 2019

Regi: Gla Tur.

Reiseledere: Jan Gossner og Ingjerd Grimstad Bandak.

Last ned turbrosjyren: Israel med Betlehem april 1-8 2019

^